Pang-kiô-ke

Sin-chng-ke (板橋街) sī tī 1929 nî kàu 1945 nî tiong-kan chûn-chāi ê Tâi-oân hêng-chèng-khu, lē-sio̍k tī Tâi-pak-chiu Hái-san-kūn; sī kin-á-ji̍t ê Sin-pak-chhī Pang-kiô-khu.

Tī 1920 nî kàu 1929 nî tiong-kan hō-chò Sin-chng-chng (板橋庄), lo̍h-bóe chiah ùi "chng" seng-keh chò "ke".