Pe̍k-ní-gī kok-ka kha-kiû-tūi

Pe̍k-ní-gī kok-ka kha-kiû-tūi sī tī kok-chè kha-kiû pí-sài tāi-piáu Pe̍k-ní-gī ê kiû-tūi.

Pe̍k-ní-gī kok-ka kha-kiû-tūi
Belgisch nationaal voetbalelftal
Équipe nationale belge de football
Belgische Fußballnationalmannschaft
Goā-hō
  • De Rode Duivels
  • Les Diables rouges
  • Die Roten Teufel
  • (The Red Devils)
Hia̍p-hoē Royal Belgian Football Association (RBFA)
Tāi-lio̍k Liân-bêng UEFA (Europe)
Chú kàu-liān Vacant
Tūi-tiúⁿ Jan Vertonghen
Chhut-tiûⁿ siōng chē Jan Vertonghen (145)
Ji̍p kiû siōng chē Romelu Lukaku (68)
Chú-tiûⁿ King Baudouin Stadium
FIFA tāi-bé BEL
Chú-tiûⁿ saⁿ
Kheh-tiûⁿ saⁿ
FIFA pâi-miâ
Taⁿ 4 Decrease 2 (2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t)[1]
Siōng koân 1 (2015 nî 11 goe̍h – 2016 nî 3 goe̍h, 2018 nî 9 goe̍h – 2022 nî 3 goe̍h[1])
Siōng kē 71 (June 2007[1])
Thâu tiûⁿ kok-chè pí-sài
 Pe̍k-ní-gī 3–3 Hoat-kok 
(Pe̍k-ní-gī Uccle; 1904 nî 5 goe̍h 1 ji̍t)
Siōng toā pí-hun iâⁿ
 Pe̍k-ní-gī 9–0 Zambia 
(Pe̍k-ní-gī Brussels; 1994 nî 6 goe̍h 4 ji̍t)
 Pe̍k-ní-gī 10–1 San Marino 
(Pe̍k-ní-gī Brussels; 2001 nî 2 goe̍h 28 ji̍t)
 Pe̍k-ní-gī 9–0 Gibraltar 
(Pe̍k-ní-gī Liège; 2017 nî 8 goe̍h 31 ji̍t)
 Pe̍k-ní-gī 9–0 San Marino 
(Pe̍k-ní-gī Brussels; 2019 nî 10 goe̍h 10 ji̍t)
Siōng toā pí-hun su
 Eng-lân 11–2 Pe̍k-ní-gī 
(Eng-lân Lûn-tun; 1909 nî 4 goe̍h 17 ji̍t)
Sè-kài Poe
Thâu-tiûⁿ 14 (1930 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán Kùi-kun (2018)
Au-chiu Soán-chhiú-khoân
Thâu-tiûⁿ 6 (1972 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán A-kun (1980)
Au-chiu Kok-ka Liân-sài Koat-soán
Thâu-tiûⁿ 1 (2021 nî thâu-hoê chham-ka)
Siōng chán Tiān-kun (2021)
Bāng-chām rbfa.be

Chham-khó chū-liāu

siu-kái
  1. 1.0 1.1 1.2 "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t. 2022 nî 12 goe̍h 22 ji̍t khòaⁿ--ê.