Peng-kiû ia̍h peng-kau-kiû sī tiàm chhu-peng-tiûⁿ pí-sài ê chi̍t khoán kau-kiû, sī Tang-kùi Olympia Ūn-tōng-hoē ê pí-sài hāng-bo̍k chi-it.

Peng-kiû