Peng-siuⁿ sī chi̍t khoán ka-tiān, lī-ēng jia̍t kè-tn̄g (thermal insulation) ê pō͘-kiāⁿ kap ē-tàng kā jia̍t tùi siuⁿ lāi sàng chhut gōa-kháu ê jia̍t phòng-phuh (heat pump) ūn-choán, chhòng-chò kē ūn-tō͘ ê siuⁿ lāi khoân-kéng.

Siong-koanSiu-kái