Perestrójka

PerestrójkaSo͘-liân Kiōng-sán-tóng chū 1980 nî-tāi kàu 1991 nî, te̍k-pia̍t tī Mikhail Gorbachev chú-chèng sî-kî chi̍t hāng chèng-tī ūn-tōng. Perestrójka chiàu-jī ê ì-sù sī "têng-kiàn", sí chí tùi So͘-liân keng-chè hē-thóng ê têng-kiàn.