Pfizer Inc.Bí-kok ê khòa-kok chè-io̍h kong-sī, chóng-pō͘ tī New York Chhī, i sī thong sè-kài siāng tōa ê io̍h-chhiúⁿ chi it, sī 1849 nî Charles Pfizer kap Charles F. Erhart chhòng-li̍p.

logo.