Phàu-mī sī chi̍t-chióng tek-chiap phàu sio-chúi tio̍h ē-tàng chia̍h ê . I bē hō͘ lâng chìn-chêng, seⁿ-lí-lâng tio̍h seng iōng iû chìⁿ-koè.

Phàu-mī