Phâng-pò͘

(Tùi Phâng-pò· choán--lâi)

Phâng-pò͘ sī chi̍t khoán te̍k-pia̍t lūn chit ê pháng-chit-phín, thang ēng chò chûn-phâng, tèn-to͘h, ōe-pò͘ téng mi̍h ê châi-chit.