Phùn-siā Chhui-chìn Si̍t-giām-sek

Phùn-siā Chhui-chìn Si̍t-giām-sek (PCS/PTS; Eng-gí: Jet Propulsion Laboratory, kán-chheng JPL) sī Bí-kok liân-pang chèng-hú thê-kiong keng-hùi chàn-chō͘ ê thài-khong phùn-siā kho-ki gián-kiù kiam khai-hoat tiong-sim, tiàm tī Ka-chiu Los Angeles.