Philip Ball (1962 nî — ) sī Eng-tē ê kho-ha̍k chok-ka (science writer). Tī Oxford Tāi-ha̍k the̍h tio̍h hoà-ha̍k ha̍k-ūi, tī Bristol Tāi-ha̍k the̍h tio̍h bu̍t-lí phok-sū. Bat tam-jīm Chū-jiân (Nature) ê pian-chip 10 goā tang. Ball 2004 nî chhut ê chheh Critical Mass: How One Thing Leads To Another the̍h tio̍h 2005 nî ê Aventis Chióng.