Phu-ló͘-phé-lah

Phu-ló͘-phé-lah[1] sī chi̍t lūi thang chiong hôe-choán ūn-tōng ê tōng-le̍k choán chò thui-chìn tōng-le̍k ê hong-sìⁿ.

Chham-chiàuSiu-kái

  1. 王順隆 (2005). 台語中日語外來語之聲調與日語音節結構的對應關係. 2005語文教育國際學術研討會. 南台科技大學.