Picardie

Hoat-kok ê tōa-khu (région)

PicardieHoat-kok ê chi̍t-ê tōa-khu (région), siú-hú sī Amiens, tāi-iok ū 1,922,342 ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 19,399 km².

Picardie ê ūi-tì.