Platon

(Tùi Plato choán--lâi)

Platon (Hi-lia̍p-gí: Πλάτων; chêng 427 nî - chêng 347 nî) sī Hi-lia̍pkó͘-tián sî-tāi ê tiat-ha̍k-ka ia̍h sò͘-ha̍k-ka. Sokrates sī i ê lāu-su, Aristoteles sī i ê ha̍k-seng.

Platon.