Poa̍h-kiáu sī chhut châi-bu̍t ia̍h kî-tha sū-bu̍t lâi pí ioh chi̍t hāng bô khah-tēng ê tāi-chì ê hoat-seng kiat-kó. Ioh chún ê lâng ē-sái iâⁿ tio̍h châi-bu̍t. Kēng-bé it-poaⁿ chiū sī chi̍t khoán poa̍h-kiáu.

Caravaggio ê Cardsharps

Hoat-lu̍t siu-kái

Poa̍h-kiáu ê hêng-sek chin chē khoán, tī chi̍t kóa kok-ka it-poaⁿ sī hui-hoat oa̍h-tāng, chóng-sī hoat-lu̍t siōng kóng ê "poa̍h-kiáu" ì-gī khah giâm-keh.