Puducherry

(Tùi Pondicherry choán--lâi)

PuducherryÌn-tō͘ ê chi̍t-ê Liân-pang Ti̍t-hat-khu, siú-hú sī Puducherry, 1963 nî chhòng-li̍p, tāi-iok ū 97 bān ê jîn-kháu.

Puducherry ê ūi-tì.