PrattelnSūi-se Basel-Landschaft Chiu Liestal Koān ê chi̍t ê chū-tī-thé.

Pratteln
—  Chū-tī-thé  —

Pratteln ê hui-kì
Hui-kì
ê uī-tì
ê uī-tì
Kok-ka  Sūi-se
Chiu Basel-Landschaft
Koān Liestal
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 10.7 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 16,621 lâng
Bāng-chām www.pratteln.ch

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Pratteln