Provence-Alpes-Côte d'Azur

Hoat-kok ê tōa-khu (région)

Provence-Alpes-Côte d'AzurHoat-kok ê chi̍t-ê tōa-khu (région), siú-hú sī Marseille, tāi-iok ū 5,007,977 ê jîn-kháu (2015), thó͘-tē bīn-chek 31,400 km².

Provence-Alpes-Côte d'Azur ê ūi-tì.