Pun-lâu (分流), he̍k-chiá chi-liû (支流), sī chúi-bûn-ha̍k tùi lâu-ji̍p lēng-goā chi̍t tiâu khe-chúi, bô ti̍t-chiap lâu-ji̍p hái ê hô-chhoan.

Pun-lâu ê chêng-hêng