Pythagoras (Hi-lia̍p-gí: Πυθαγόρας; iok Chêng 570 kàu 495 nî) sī Ionia chhut-sin ê Hi-lia̍p tiat-ha̍k-ka, sò͘-ha̍k-ka, it-poaⁿ jīn-ûi sī Pythagoras-phài ê chhòng-sú-chiá.

Siong-koanSiu-kái