Quezon Chhī (Hui-li̍p-pin-gí: Lungsod Quezon; Eng-gí: Quezon City) sī Hui-li̍p-pin jîn-kháu siāng chē ê tō͘-chhī, ūi tī Luzon tē-khu, Manila ê keh-piah, sǹg sī Manila tō͘-hoē-khu ê chi̍t pō͘-hūn.

Quezon Chhī ê ūi.