Région Bretagne

Hoat-kok ê tōa-khu (région)

Région BretagneHoat-kok ê chi̍t-ê tōa-khu (région), siú-hú sī Rennes, tāi-iok ū 3,258,707 ê jîn-kháu (2013), thó͘-tē bīn-chek 27,208 km².

Bretagne ê ūi-tì.

Le̍k-sú siu-kái

Bretagne chit ê miâ kap Eng-gí Britain kāng goân-thâu, chí chá-chêng tùi hia koè Hái-tō cháu-lō͘ kàu tāi-lio̍k ê Celt-lâng.