La-mú-neh (ji̍t. ラムネ ramune) sī chi̍t khoán Ji̍t-pún khì-chúi, khah-chá tī Tâi-oân mā chin liû-hêng. La-mú-neh thoân-thóng ê pau-chong tī kân-á kháu lāi-té-pêng ū thah chi̍t lia̍p po-lê chu-á.

Ramune-lemonade,japan.JPG

Gí-goânSiu-kái

Ji̍t-gí ê ramune, goân-té sī tùi Eng-gí ê lemonade (lê-móng-chúi) choán--kòe-ê.