Reigen Thian-hông (霊元天皇 (Lêng-goân Thian-hông) Reigen-tennō?, 1654 nî 7 goe̍h 9 ji̍t – 1732 nî 9 goe̍h 24 ji̍t)Ji̍t-pún tē 112 tāi thian-hông, 1663 nî kàu 1687 nî chāi-ūi.

Reigen Thian-hông
霊元天皇
Ji̍t-pún Thian-hông
Chāi-ūi 1663 nî – 1687 nî
Chêng-jīm Go-Sai Thian-hông
Kè-jīm Higasiyama Thian-hông
Choân-miâ
Satohito (識仁)
Chhut-sì 1654 nî 7 goe̍h 9 ji̍t(1654-07-09)
Kòe-sin 1732 nî 9 goe̍h 24 ji̍t (78 hòe)