Rio de JaneiroPa-se tang-lâm-pō͘ ê chi̍t-ê chiu (estado), jîn-kháu ū 15,383,407, thó͘-tē bīn-chek 43,696.1 km². Siú-hú sī Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro tī Pa-se ê ūi-tì.