Rochester Tāi-ha̍k

Rochester Tāi-ha̍k (Eng-bûn: University of Rochester; kán-lio̍k: UR) sī Bí-kok New York ê chi̍t keng su-li̍p tāi-ha̍k.

Rush Rhees Tô͘-su-koán