Sèng-pia̍t chú-gī iáu-sī sèng-pia̍t kî-sī, sèng chha-pia̍t (Eng-gí: Sexism) sī kóng jīn-ûi kî-tiong chi̍t-ê sèng-pia̍t khah ko-sióng ê thāi-tō͘, ia̍h sī kóng tùi sèng-pia̍t chha-pia̍t ê phian-kiàn.

Chham-khó siu-kái