Sî-kan seng-bu̍t-ha̍k (時間生物學) sī teh gián-kiù seng-bu̍t thé-lāi hām sî-kan ū-koan ê chiu-kî-sèng hiān-siōng, iáu-koh ū chia-ê hiān-siōng ê sî-kan ki-chè.