Meizi sî-tāi ê Zinmu Thian-hông pán-ōe.

Sîn-bú Thian-hông ia̍h-sī Zinmu Thian-hông (神武天皇 (Sîn-bú Thian-hông)/ じんむてんのう Zinmu-tennō?), sī Ji̍t-pún thôan-soat tiong ê thâu-chi̍t-ê thian-hông.