Sù-ûi Lō͘ (Ko-hiông-chhī)

Sù-ûi Lō͘ (四維路) sī Tâi-oân Ko-hiông-chhī ê chi̍t tiāu lō͘, hun toāⁿ hun chò Sù-ûi 1 Lō͘ (四維一路), Sù-ûi 2 lō͘ (四維二路), Sù-ûi 3 lō͘ (四維三路) kap Sù-ûi 4 lō͘ (四維四路).