Sū-khek (序曲) sī opera, kó͘-tián cho͘-khek téng-téng choè chhe ián-chàu ê im-ga̍k.

Chhut-miâ ê sū-khek ū: Gioachino Rossini ê William Tell Sū-khek, Pëtr Il'ič Čajkovskij ê 1812 nî Sū-khek, Ludwig van Beethoven ê Fidelio Sū-khek, Georges Bizet ê Carmen Sū-khek, Felix Mendelssohn ê Tiōng-hā Iā chi Bāng Sū-khek.