Sū-lîm Koaⁿ-tí (士林官邸) sī ūi-tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Sū-lîm-khu ê tōa-hêng gū-só͘ siat-si, sī chêng Tiong-hôa Bîn-kok chóng-thóng Chiúⁿ Tiong-chèng tī Tâi-oân sî-kî ê koaⁿ-tí.