Sūi-hong-ke (瑞芳街) sī tī 1938 nî kàu 1945 nî tiong-kan chûn-chāi ê Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi hêng-chèng-khu, lē-sio̍k tī Tâi-pak-chiu Ke-lâng-kūn; sī kin-á-ji̍t ê Sin-pak-chhī Sūi-hong-khu. Tī 1920 nî kàu 1938 nî tiong-kan hō-chò Sūi-hong-chng (瑞芳庄), lo̍h-bóe chiah tī 1938 nî 2 goe̍h 11 hō ùi "chng" seng-keh chò "ke".