S.H.ETâi-oân ê ián-chhiùⁿ thoân-thé, lāi-té 3-ê sêng-goân hō chò Selina, Hebe, kap Ella.

S.H.E
Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: S.H.E