Sai-pō͘ Séng (Só͘-lô-bûn Kûn-tó)

Sai-pō͘ Séng (Eng-gí: Western Province) sī Só͘-lô-bûn Kûn-tó ê chi̍t ê séng.

Sai-pō͘ Séng
—  Séng  —
Sai-pō͘ Séng ê kî-á
Kî-á
Sai-pō͘ Séng ê uī-tì
Sai-pō͘ Séng ê uī-tì
Kok-ka  Só͘-lô-bûn Kûn-tó
Siú-hú Gizo
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 5,475 km2