Sai Macedonia Tōa-khu

Sai Macedonia Tōa-khu (Hi-lia̍p-gí: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) sī Hi-lia̍p ê chi̍t ê tōa-khu; ū jîn-kháu 269,222 lâng, thó͘-tē bīn-chek 9,451 pêng-hong kong-lí.

Sai Macedonia Tōa-khu
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
—  Tōa-khu  —
Sai Macedonia Tōa-khu ê kî-á
Kî-á
ê uī-tì
ê uī-tì
Kok-ka  Hi-lia̍p
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 9,451 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 269,222 lâng
Bāng-chām www.pdm.gov.gr

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Sai Macedonia Tōa-khu