Sakhalin Tó (Lō͘-se-a-gí: Сахали́н), mā thang hoan-e̍k chò Sat-hah-liân-tó (薩哈嗹島[1]), sī Lō͘-se-a Liân-pang ê 1 ê tó, iû Sakhalin Chiu lâi koán.

Sakhalin-tó

Che tó ê miâ-jī tī Hàn-gí lāi-bīn hō choè Khò͘-ia̍h-tó (庫頁島), tī Ji̍t-pún-gí lāi-bīn hō choè Hoâ-thài-tó ia̍h sī Karafu-tó (樺太島).

Chham-khóSiu-kái