Sakhalin-tó (Lō͘-se-a-gí: Сахали́н) sī Lō͘-se-a Liân-pang ê 1 ê tó, iû Sakhalinskaya Chiu lâi koán.

Sakhalin-tó

Che tó ê miâ-jī tī Hàn-gí lāi-bīn hō choè Khò͘-ia̍h-tó, tī Ji̍t-pún-gí lāi-bīn hō choè Hoâ-thài-tó ia̍h sī Karafu-tó (樺太島/からふと).