Sardegna

(Tùi Sardinia choán--lâi)

SardegnaItalia ê chi̍t-ê tōa-khu (regione), siú-hú sī Cagliari, tāi-iok ū 1,666,000 ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 24,090 km².

Sardegna ê ūi-tì.