SciPy (tha̍k "sái-phài") sī chi̍t thò chū-iû koh khai-goân ê Python hâm-sek-khò͘, the̍h-lâi chò kho-ha̍k kè-sǹg.

SciPy
Psd scipy.png
ēng SciPy chò ECG ê PSD
Siat-kè Travis Oliphant
Pearu Peterson
Eric Jones
Khai-hoat Community library project
Goân-chho͘ pán-pún Iok 2001 nî
Pán-pún chiu-kî 1.2.0
Téng-kò pán-pún 1.2.0rc2
Gí-giân Python, Fortran, C, C++[1]
OS Khòa-pêng-thâi
Lūi-hêng Sò͘-ta̍t kái-sek
Siū-koân BSD-new
Bāng-chām [1]

SciPy ū theh-lâi chò chòe-sek-hòa, sòaⁿ-sèng tāi-sò͘, chek-hun, lāi-chhah, te̍k-sû koan-sò͘, FFT, sìn-hō, tô͘-siòng chhú-lí, ODE kiû-kài-khì kap kî-thaⁿ chia̍p-khòaiⁿ ê kho-ha̍k kap kang-têng èng-iōng ê chē-chē pang-bô͘.

SciPy sī khí tī NumPy sò͘-cho͘ bu̍t-kiàⁿ téng, mā sī NumPy tui (pâu-hâm Matplotlib, pandas kap SymPy téng ke-si) ê chi̍t pō͘-hūn.

  1. SciPy Team. "How can SciPy be fast if it is written in an interpreted language like Python?". 2013-12-23 khòaⁿ--ê.