Seⁿ-kiáⁿ (生仔) sī chí chhī-leng tōng-bu̍t téng-téng thai-seng ê tōng-bu̍t, thai-jî tùi bú-thé chhut-sì ê tāi-chì ia̍h-sī chia koè-têng.