Se-pan-gâ ê thâu I ê Juan Carlos

Se-pan-gâ ê thâu I ê Juan Carlos (Juan Carlos I; pún-miâ Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón) sī Se-pan-gâ tùi 1975 nî 11 go̍eh 22 kàu taⁿ ê Cha-po͘ Ông.

Se-pan-gâ ê thâu I ê Juan Carlos