Seoul Metro (Tiâu-sián-gí: 서울 메트로) sī Tāi-hân Bîn-kok ê Kok-iú khì-gia̍p, hū-chek koán-lí Siú-to͘-khoan Tiān-thih Seoul Tē-hā-thih ê 1, 2, 3 kap 4 hō-soàⁿ, êng-gia̍p chóng lō͘-têng ta̍t 137.9 kong-lí. Tī 2005年10月27日 chìn-chêng, chit kong-si hō͘ kiò sī Seoul Te̍k-pia̍t-chhī Tē-hā-thih kong-siā.

Seoul Metro
Lūi-hêng Kok-iú khì-gia̍p
Sêng-li̍p 1970 nî 6 goe̍h
Tāi-piáu jîn-bu̍t Lí Chèng-goân (siā-tiúⁿ)
Chóng-pō͘ Tāi-hân Bîn-kok Seoul Suī-chhó-khu Hàu-lêng Lō͘ 432
Sán-gia̍p Siâⁿ-chhī kuí-tō kau-thong
Sán-phín Siâⁿ-chhī kuí-tō kau-thong
Êng-lī 6,593,770,000,000 Won (2005 nî)
Lī-sûn -81,718,477,562 Won (2005 nî)
Gôan-kang 10,128 (2006 nî)
Bāng-chām http://www.seoulmetro.co.kr/

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái