Siā-hōe giân-gú-ha̍k (Eng-gí: sociolinguistics) sī tùi giân-gúbûn-hòa kui-hoān, ū-kî kap pōe-kéng ē-té ê sú-iōng chêng-hêng kap giân-gú ê sú-iōng tùi siā-hōe ê éng-hióng.

Siong-koanSiu-kái