Siā-hoē kiàn-chō-lūn

(Tùi Siā-hōe kò͘-tio̍k choán--lâi)

Siā-hoē kiàn-chō-chú-gī (Eng-gí: social constructionism), he̍k-chiá siā-hōe kiàn-chō-lūn, sī chi̍t thò tiat-ha̍k kiam siā-hōe-ha̍k lí-lūn, chú-tiuⁿ tì-sek siū siā-hōe pōe-kéng éng-hióng san-seng ê sèng-chit.

Siong-koanSiu-kái