Siā-hōe sim-lí-ha̍ksim-lí-ha̍k ê hun-iá chi it, choan-bûn gián-kiù lâng ê su-sióng, kám-kak, hêng-ûi siū si̍t-thé, sión-siōng--ê, he̍k-chiá sī kî-tha lâng ê éng-hióng.