Si̍t-gia̍p-ka sī chí kang-siong sū-gia̍p ê chú-chhî-chiá, chhòng-li̍p-chiá, koán-lí keng-êng-chiá, he̍k-chiá sī khòng-chè chu-pún ê lâng.