Si̍t-phín an-choân (食品安全) sī chi̍t bûn choan-bûn thàm-thó tī si̍t-phín ka-kang ê kòe-têng tiong, an-chóaⁿ lâi î-chhî si̍t-phín ê an-choân.

Si̍t-phín an-choân.