Si̍t-thé bô͘-hêng

Si̍t-thé bô͘-hêng, it-poaⁿ ta kóng bô͘-hêng, sī tùi bó͘-mih mi̍h-kiāⁿ khah-tōa, khah-sió ia̍h kâng chhùn-chhioh ê si̍t-thé kho͘h-pih.

Piáu-hiān Sin-ka-pho chhī-lāi ê bô͘-hêng

Bô͘-hêng chiàu-si̍t ê thêng-tō͘ bô it-tēng, chiàu kóng sī bô chiaⁿ-mi̍h ê lō͘-iōng. Koh ū-ê bô͘-hêng sī khài-liām ê hiān-si̍t-hòa, hâm chi̍t kóa goân mi̍h bô ê sèng-chit, pí-lūn hun-chú bô͘-hêng ê sek-tī.

Siong-koanSiu-kái