Si-lí-khóng soaⁿ-kok

Si-lí-khóng soaⁿ-kok (Eng-gí: Silicon Valley) sī Bí-kok ê chi̍t ê ko-kho-ki khai-hoat kong-si chin chi̍p-tiong ê tē-hng, tī California ê Santa Clara Kūn hū-kīn hia.

Sè-kài choè chhut-miâ ê ko-kho-ki kong-si toā-pō͘-hūn tī chia.