Si-phian 150, ia̍h Si-phian Tē 150 Chiuⁿ, sī Kū-iok Sèng-keng lāi ê tē-150 phiⁿ si-phian.

Si-phian 150
Su Si-phian
Sèng-keng ê pō͘-hūn Kū-iok
Pō͘-hūn lāi ê sūn-sī 19
Lūi-pia̍t Sèng-si

Choân-bûn Siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat Siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Si-phian 150


Si-phian 150
Chiap-sio̍k
Si-phian 149
Kū-iok Sèng-keng Choân-su
Si-phian
Kè-sio̍k
Chim-giân 1