Si-phian 51, ia̍h Si-phian Tē 51 Chiuⁿ, sī Kū-iok Sèng-keng lāi ê tē-51 phiⁿ si-phian.

Si-phian 51
Su Si-phian
Sèng-keng ê pō͘-hūn Kū-iok
Pō͘-hūn lāi ê sūn-sī 19
Lūi-pia̍t Sèng-si

Choân-bûnSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Si-phian 51


Si-phian 51
Chiap-sio̍k
Si-phian 50
Kū-iok Sèng-keng Choân-su
Si-phian
Kè-sio̍k
Si-phian 52